הרצאתו של חבר האקדמיה זאב שטרנהל ז"ל בכינוס "אתגרי הדמוקרטיה הליברלית"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הרצאתו של חבר האקדמיה זאב שטרנהל ז"ל בכינוס "אתגרי הדמוקרטיה הליברלית"

20/07/2020
לקראת מלאת 30 לפטירתו של חבר האקדמיה זאב שטרנהל, מתכבדת האקדמיה למדעים להציג את ההרצאה שנשא במסגרת הכינוס הבינלאומי "The Challenges of Liberal Democracy", שהתקיים בדצמבר 2019 בבית האקדמיה.
 
כותרת ההרצאה: "The Crisis of Liberal Democracy: An Overview"