האקדמיה למדעים פירסמה "קול קורא" להגשת מועמדות להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה למדעים פירסמה "קול קורא" להגשת מועמדות להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל

29/10/2020
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פירסמה השבוע "קול קורא" להגשת מועמדות להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל. מטרות התוכנית הן למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל, להשתלב באוניברסיטאות המחקר שבה ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין-לאומיים; לחזק את המחקר בישראל באמצעות חוקרים מצטיינים; לטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם בשאיפה שהם יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.
 
השנה הורחבה התכנית הודות לשותפות חדשה בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובמסגרתה יוענקו עד עשרים מלגות בכל תחומי הידע כולל במדעי הרוח והחברה. חמש עשרה מלגות יוענקו במדעי הטבע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM) וחמש מלגות יוענקו בתחומי מדעי הרוח והחברה. המלגות הן לתקופה של שנתיים בסכום של 160,000 שקל (~$47,000) לשנה. כל אוניברסיטה רשאית להגיש 10 מועמדים.
 
ועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בראשותו של פרופ' מוטי שגב בוחרת את הזוכים על בסיס הצטיינות מדעית. הזוכים ישתתפו בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה.
 
לפרטים נוספים על התוכנית ולקול הקורא:
https://academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1250