עמדת מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין הענקת פרס ישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

עמדת מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין הענקת פרס ישראל

17/03/2021
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פנתה היום, 17 במרס, במכתב לשר החינוך מר יואב גלנט והביעה בו את עמדתה בנושא פרס ישראל המוענק בתחומים מדעיים.
 
המועצה פנתה אל השר בתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בעניינים הנוגעים למדע ולמחקר במדינת ישראל.
במכתבה הדגישה המועצה כי קנה המידה היחיד להענקת פרס ישראל בתחומי המדע הוא מצוינות מחקרית, ובזכותו הפרס שומר על מעמד אות הכבוד הגבוה ביותר שמדינת ישראל מעניקה למדעניה.
 
המועצה הוסיפה כי התבטאויות פוליטיות שהן בגדר המותר על פי עקרון חופש הביטוי אינן רלוונטיות להכרעה בעניין מקבלי הפרס.
 
המועצה קראה לוועדות הפרס לשקול אך רק שיקולי מצוינות מחקרית בבחירת הזוכים, כדי להבטיח את מעמדו הראוי של הפרס ואת המשך הכרת המדינה בחשיבות המדע ובהישגי מדעניה.