עמדת מועצת האקדמיה ונשיאיה הקודמים בנושא פרס ישראל בחקר המתמטיקה ובחקר מדעי המחשב
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

עמדת מועצת האקדמיה ונשיאיה הקודמים בנושא פרס ישראל בחקר המתמטיקה ובחקר מדעי המחשב

09/04/2021
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה הקודמים מביעים צער ודאגה על כך שבשלב זה נמנעה הענקתו של פרס ישראל בחקר המתמטיקה ובחקר מדעי המחשב לפרופ' עודד גולדרייך בשל עמדותיו הפוליטיות.
 
כפי שציינו במכתבנו לשר החינוך מיום 17 במרס 2021, קנה המידה להענקת פרס ישראל בתחומי המדע הוא מצוינות מחקרית, ובזכותו הפרס שומר על המעמד של אות הכבוד הגבוה ביותר שמדינת ישראל מעניקה למדעניה.
 
המועצה הוסיפה כי התבטאויות פוליטיות שהן בגדר המותר על פי עקרון חופש הביטוי אינן רלוונטיות להכרעה בעניין הענקת הפרס.
 
ועדת הפרס חזרה ומצאה את פרופ' גולדרייך ראוי לקבלת פרס ישראל נוכח הישגיו המחקריים המצטיינים. עם זאת, ההכרעה הסופית בעניינו נדחתה בשל בדיקה משפטית בשאלה אם התבטאויותיו הפוליטיות עולות כדי נסיבות חריגות שיש בהן להשליך על מתן הפרס.
 
מועצת האקדמיה ונשיאיה הקודמים רואים בדאגה רבה עירוב שיקולים פוליטיים בהחלטות הנוגעות למתן פרס ישראל במדעים. בנסיבות אלה יש משום פגיעה במעמדו של פרס ישראל ובמדע הישראלי כולו, וכן במעמדה המדעי של ישראל בעולם.
 
פרופ' נילי כהן, נשיאה
פרופ' דוד הראל, סגן הנשיאה
פרופ' ידין דודאי, יו"ר החטיבה למדעי הטבע
פרופ' סרג'יו הרט, יו"ר החטיבה למדעי הרוח
פרופ' רות ארנון, הנשיאה לשעבר
פרופ' יעקב זיו, הנשיא לשעבר
פרופ' יהושע יורטנר, הנשיא לשעבר
פרופ' מנחם יערי, הנשיא לשעבר
גב' גליה פינצי, מנהלת האקדמיה