קול קורא 2021 - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וה-Monumenta Germaniae Historica
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קול קורא 2021 - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וה-Monumenta Germaniae Historica

23/06/2021

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וה-Monumenta Germaniae Historica ממינכן – המוסד המרכזי מאז שנת 1819 להוצאת מהדורות מדעיות של טקסטים שנכתבו בגרמניה בימי הביניים – הסכימו בשנת 2001 להוציא במשותף סדרת מהדורות של חיבורים עבריים שנכתבו בתקופה זו באשכנז. המהדורות נכתבות בעברית ובכל אחת מהן מבוא ותרגום בגרמנית או באנגלית וכן תקציר המבוא בעברית. עד כה הופיעו הכרוניקות העבריות על אודות גזרות תתנ"ו, שההדירה אווה האוורקאמפ (2005); פיוטי גזרות תתנ"ו, שההדירו אברהם גרוס ואברהם פרנקל בהשתתפות פיטר ש' לנרד (2016); ותקנות שו"ם, בההדרת ריינר בארצן (2019). כעת בהכנה עוד שישה חיבורים.

ועדת ההיגוי של המיזם מטעם האקדמיה מבקשת לקבל הצעות לההדרת החיבורים האלה:

  • שו"ת של חכמי אשכנז וצרפת במאות העשירית והאחת עשרה (באחריות פרופ' אברהם גרוסמן)
  • ספר הרוקח (באחריות מר יעקב גוגנהיים)
  • ספרי צוואות (באחריות פרופ' שמחה עמנואל)
  • רשימות כרונולוגיות (באחריות פרופ' שמחה עמנואל)
  • חיבורי תשובה של חסידי אשכנז (באחריות פרופ' שמחה עמנואל)
  • קורפוס של כתבי יד עם קולופונים שנכתבו באשכנז (באחריות פרופ' מלאכי בית-אריה)

הוועדה תשמח לקבל הצעות לההדרתם של חיבורים עבריים נוספים בני התקופה והאזור.

האחריות לאיתור כל כתבי היד הרלוונטיים תהיה על המהדירה או המהדיר. כל מהדורה ביקורתית תכלול מבוא היסטורי, ואפשר שאת המבוא יכתוב אדם אחר ולא המהדיר עצמו. תרומתו הספציפית של כל משתתף בההדרתו של חיבור תובלט בצורה הראויה.

ההצעות ייבדקו בוועדת ההיגוי וייבחרו על סמך מצוינות אקדמית.

האקדמיה תממן כל מהדורה עד סכום של 10,000 ₪ לחיבור. אין לגבות תקורה על התשלום.

המציעים מתבקשים לכתוב לוועדה איזה חיבור הם מעוניינים לההדיר, ולצרף קורות חיים, רשימת פרסומים, רשימת מהדורות ביקורתיות שהכינו בעבר ודוגמה של חמישה עמודים מהמהדורה שהם מציעים למיזם. נא לשלוח את החומר לגב' סימה דניאל, רכזת החטיבה למדעי הרוח, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, Sima@academy.ac.il עד כ"ז באב תשפ"א, 4 באוגוסט 2021.