רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקמת ועדת מומחים רב-תחומית שתבחן את נושא האקלים בישראל

12/07/2021
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הודיעה בחודש יולי על הקמת ועדת מומחים רב-תחומית שתבחן את נושא האקלים בישראל על כל היבטיו ותמליץ על דרכי פעולה לקידום הטיפול בו. הוועדה מוקמת לנוכח חשיבותו הגוברת של נושא האקלים בארץ ובעולם ומתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי, לרבות מתן הערכות מצב לאומיות.
 
פעילות הוועדה תעסוק בנקודות האלה:
• בחינת כלל הגופים הפעילים בתחום האקלים בישראל, ובכלל אלה המוסדות להשכלה גבוהה, קרנות מחקר, משרדי ממשלה, גופי החברה האזרחית וכן גופים בין-לאומיים העוסקים בנושא.
• צרכים לאומיים עכשוויים ועתידיים בתחום האקלים וההיערכות ברמה הלאומית בכלל ובמערכות המחקר והפיתוח בקהילה האקדמית בפרט.
• הכנת הצעה לתוכנית לפיתוח מחקר האקלים בישראל והכשרת חוקרים ומומחים לנוכח הצרכים דלעיל.
• קידום שיתופי פעולה מדעיים בין הגופים השונים העוסקים במחקר האקלים בישראל.
• סקירת תחומי מחקר חדשים ומתפתחים בתחום האקלים.
• בחינת השימוש בתשתיות לאומיות לקידום יכולותיה של הקהילה האקדמית בתחום.
 
חברי הוועדה:
פרופ' דן יקיר, מכון ויצמן למדע (יו״ר)
פרופ' צבי בן-אברהם, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יוסף ג׳בארין, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' נעמה גורן, חברת האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נדב דוידוביץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' יוסי לויה, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' טליה פישר, חברת האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דני רוזנפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' איתן ששינסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים
רכזת: ד"ר יעל בן-חיים
לעמוד הראשי