חוקרים ישראלים וגרמנים השתתפו בסימפוזיון GISFOH ה-12 בנושא "תנודות ביציבות: התמודדות עם אי-ודאות"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חוקרים ישראלים וגרמנים השתתפו בסימפוזיון GISFOH ה-12 בנושא "תנודות ביציבות: התמודדות עם אי-ודאות"

22/11/2021
הסימפוזיון ה-12 של ג'יספו (German-Israeli Frontiers of Humanities Symposium – GISFOH) שנערך בין 8 ל-10 בנובמבר הוא, כקודמיו, פרי שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין קרן אלכסנדר פון הומבולדט שבגרמניה. כבכל שנה, הסימפוזיון זימן יחד 50 חוקרים וחוקרות ישראלים וגרמנים מתחומים שונים במדעי הרוח לדיאלוג בנושא המוגדר הגדרה רחבה ככל האפשר, והחורג מתחומי ההתמחות הייחודיים שלהם. הסימפוזיון נועד ליצור בסיס לשיתוף פעולה בין-תחומי במחקר במדעי הרוח. את המיזם מרכזת מטעם האקדמיה חברת האקדמיה פרופ' בילי מלמן.
 
השנה ארגנה את הכינוס הקרן, והנושא המאגד היה "תנודות ביציבות: התמודדות עם אי-ודאות" שעסק בנוכחותה המתמדת של אי-הוודאות בהתנסויות אנושיות אישיות, בחשיבה, במוסדות, במדינות, בחברות, בכלכלות ובתרבות, בזמנים ובמקומות שונים. ארבעת מושבי המליאה של הסימפוזיון עסקו ביציבות ובערעורה ב"פלורליזם במשפט" ובאתגרים שגיוון, פיצול וזהויות מציבים בפני אחדויות בחוק, באמון וביצירתו בכלכלה המוניטארית או בכלכלות שלא היו כלכלות מטבע, באימפריה הרומית (ובייחוד באגן המזרחי של הים התיכון), בתנודות פוליטיות באמריקה הלטינית במאה הנוכחית ובביטוייהן בכלכלה, בפוליטיקה, במדיניות ילודה ובספרות ובערעור על ודאות והייררכיות במוסיקה (קלאסית) ש"לאחר בטהובן", בהיבטיהן השונים הן במבנים מוסיקליים, הן ברפרטוארים מערביים והגלובליזציה שלהם והן בקבלתה של המוסיקה.
 
לאחר הסימפוזיון הזה כבר תוכנן הסימפוזיון לשנה הבאה, האמור להתקיים בירושלים במתכונתו הרגילה. בסימפוזיון ה-13 ישתתפו חוקרים מתחומי הכלכלה, תורת הספרות, הפילוסופיה של המוסר וחקר המזרח התיכון. נושאו יהיה "אגנטיות ומשברים גלובליים: סביבה, אי-שוויון, גבולות". הוא יעמוד בסימן משבר האקלים הגלובלי והשפעותיו על הסביבה וידון בפעילות אנושית וביכולת לקיימה בתחום העבודה ובתחום מדיניות פיתוח, בעמדות אתיות בעידן האנטרופוסן, ובייחוד בנושא האחריות לנזקים סביבתיים, בייצוגים ספרותיים של אסונות אקלימיים בדיסטופיות בספרות ובקולנוע, ובקשרים שבין המקומי לגלובלי במשברים במזרח התיכון.
 
צילום: Alexander von Humboldt Foundation