תוכניות תמיכה בחוקרים ובחוקרות אוקראינים ורוסים שיבואו לישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תוכניות תמיכה בחוקרים ובחוקרות אוקראינים ורוסים שיבואו לישראל

27/03/2022
בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בחודש מרס להקים שתי תוכניות תמיכה, האחת לחוקרים מאוקראינה הנמלטים מארצם ומעוניינים להגיע לישראל להמשיך את עבודתם המחקרית והאחרת לחוקרים מרוסיה שנאלצו לברוח מהמדינה בשל התנגדותם למדיניות הממשלה הרוסית וזקוקים למקום בטוח להמשיך לעסוק בעבודתם המחקרית. בשתי התוכניות יינתן המימון בעבור החוקרים ישירות לאוניברסיטאות המארחות.