פורסם הקול הקורא של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורסם הקול הקורא של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

28/03/2022
פורסם הקול הקורא של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה פועלת במסגרות האלה:
 
1. כינוסיםמשמשים להתכנסות של מדענים מהארץ ומחו"ל למשך 2–5 ימים, לדיון שיסייע לקידומו ולפיתוחו בישראל של תחום הנמצא בקדמת המדע. התמיכה הכספית לכינוס היא עד 20,000 דולר ארה"ב. הכינוס יוכל להתקיים במהלך שנת הלימודים הבאה, תשפ"ג.
 
2. תוכנית עמיתיםמשמשת להביא לישראל מדענים מהמעלה הראשונה למספר ימים, לביקורים ולמפגשים עם מדענים וסטודנטים בכמה מוסדות אקדמיים בארץ. הסכום הניתן לעמית הוא עד 5,000 דולר ארה"ב. הביקור יוכל להתקיים במהלך שנת הלימודים הבאה, תשפ"ג.
 
אין לגבות תקורה בתוכניות אלה. 
 
לצערנו, מסיבות תקציביות, לא נוכל לאפשר הפעם הגשה להשתלמויות של חוקרים צעירים בחו"ל.
 
המועד האחרון להגשת בקשות לכל התכניות הוא 31 במאי 2022