חדש בהוצאה לאור של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: הספר "שי למשה: יום עיון לכבוד משה בר־אשר בהגיעו לגבורות"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חדש בהוצאה לאור של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: הספר "שי למשה: יום עיון לכבוד משה בר־אשר בהגיעו לגבורות"

07/08/2022
בימים אלה רואה אור ספר חדש בהוצאה לאור של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: "שי למשה: יום עיון לכבוד משה בר־אשר בהגיעו לגבורות", בעריכתו של חבר האקדמיה פרופ' עמנואל טוב. אירוע הגבורות לכבודו של חבר האקדמיה פרופ' בר-אשר נערך באקדמיה ביוני 2019. 
 
תוכן הספר: 
 
שער מדעי היהדות
משה אידל, 'על ראשיתה של חוכמת צירוף האותיות באירופה'; אברהם גרוסמן, 'ריבוי משמעויות בפירוש רש"י למקרא'; שרה יפת, 'פרשנות המקרא כביטוי להסתגלות תרבותית וחברתית: פירוש אנונימי לשיר השירים כמקרה לדוגמה'.
 
שער הלשון א: מסורות ותופעות
יהודית הנשקה, 'ייחודים פונולוגיים הניבטים מן העברית המסורתית'; דורון יעקב, 'מסורת תימן הקדומה של לשון חז"ל: מקורות וייחודים'; חיים א' כהן, 'הכרעות בדקדוק לשון התפילה שלא על פי דקדוק'; אהרן ממן, 'מבט חדש על לשונות היהודים'.
 
שער הלשון ב: חקרי מילים
אליצור א' בר־אשר סיגל, 'רֵאנליזה תחבירית ורֵאנליזה סמנטית: עיון בשינוי המשמעות של "אלמלי" בבבל'; אריאל שוה, '"בתמיה" ו"פרק": עיון בשני מונחי פיסוק מלשונו של רש"י'.