פעילותה של האקדמיה למדעים במרכז ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פעילותה של האקדמיה למדעים במרכז ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת

16/01/2023
פעילותה של האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים הייתה נושא ישיבתה הראשונה של ועדת המדע והטכנולוגיה החדשה של הכנסת שהתקיימה היום, יום שני, 16 בינואר. נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל הציג לפני הוועדה והעומד בראשה, ח"כ איימן עודה, את מבנה האקדמיה ואת תפקידיה על פי חוק, ותיאר בהרחבה את פעילויותיה המגוונות של האקדמיה בתחומי הייעוץ לממשלה, קידום המדע, חיזוק הקשר עם גורמי מדע בין-לאומיים והנגשת המדע לציבור הרחב. הוא סיפר גם על תהליך הקמתה של האקדמיה וציין את אפיונה הייחודי כאקדמיה כוללנית המשלבת את מדעי הטבע, הרוח והחברה יחד.
 
"ליבת העשייה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שזורה בקידום מעמדם של המחקר, החינוך, ההשכלה, החשיבה המדעית-ביקורתית והחתירה הנחרצת לאמת, בכל תחומי המדע והדעת – מדעי הטבע והמדעים המדויקים, ובמידה שווה לחלוטין גם מדעי הרוח ומדעי החברה.
 
"עתידנו כמדינה מודרנית בעלת ערכים נאותים ועמוד שדרה מוסרי נשען במידה רבה על המחקר הרלוונטי בכל המדעים כולם, ועל הנגשתם לציבור הרחב. אנו נמשיך לטעון כי חברה מתוקנת אינה יכולה לשרוד ללא ידע בסיסי בנכסי מדע, תרבות ורוח וללא הנחלתם לדור הבא באמצעות חינוך נאות, שוויוני וממוקד.
 
"מצידי, ובשם האקדמיה למדעים, אני מבטיח שנמשיך ונילחם על כך שבמדע ובמחקר יהיה שוויון הזדמנויות לכול, ללא הבדלי דת, גזע ושיוך פוליטי או מגדרי; שלכל הלומדים, המלמדים, החוקרים, המרצים והוגי הדעות תהיה חירות מחשבה מלאה שתאפשר חתירה מתמדת אחר האמת המדעית – זאת המבוססת על ספקנות בריאה, על עובדות, על תצפיות וניסויים ועל תהליכי הסקת מסקנות באמצעים לוגיים בני-קיימה" – דברי הנשיא פרופ' הראל.
 
עוד השתתפו בישיבה סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ומנהלת האקדמיה גליה פינצי. יו"ר הוועדה הביע גם הוא את רצונו בשיתוף פעולה עם האקדמיה והבטיח כי הוא וחברי הוועדה יגיעו בהמשך השנה לביקור באקדמיה ובתערוכת "'בית ועד לחכמים': שישים שנות מדע ודעת", המוצגת בבית האקדמיה.
 
לצפייה בישיבת הועדה 
 
ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ובמרכזה פעילות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מימין: סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, מנהלת האקדמיה גליה פינצי ונשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל בישיבת הועדה
 
נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל במהלך הישיבה. צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת 
 
מימין: מנהלת האקדמיה גליה פינצי, נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ איימן עודה וסגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג