ביקור נשיא האקדמיה במכללה האקדמית בית ברל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ביקור נשיא האקדמיה במכללה האקדמית בית ברל

18/01/2023
ב 18 בינואר 2023, ביקרו נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ומנהלת האקדמיה הגב' גליה פינצי במכללה האקדמית בית ברל.
במהלך הביקור הם נפגשו עם נשיאת המכללה פרופ' יולי תמיר ועם חלק ממיטב חוקרי וחוקרות המכללה שהציגו את פעילותם המחקרית והדגישו שהמכללה מהווה מוקד לעשייה אקדמית וחינוכית משמעותית. המחקרים שהוצגו היו מתחומי שונים וביניהם מחקרים העוסקים בחינוך, בחקר השפה העברית, במדעים, באומנות, בחברה ופוליטיקה ובחיים משותפים.
 
 
הצילום באדיבות המכללה האקדמיה בית ברל