דוח מצב המדע בישראל של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הוגש לנשיא המדינה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע בישראל של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הוגש לנשיא המדינה

28/02/2023
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הגישה היום, ה-28 בפברואר, את דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022 לנשיא המדינה, מר יצחק הרצוג. את הדוח הגישו נשיא האקדמיה, פרופ' דוד הראל, סגניתו, פרופ' מרגלית פינקלברג, ויו"ר הוועדה שהיתה אמונה על הכנתו, חבר האקדמיה, פרופ' רשף טנא. הדוח התלת-שנתי שמפורסם כמתחייב מחוק האקדמיה, סוקר את מצב המדע במדינה, מצביע על הישגים, על פערים ועל אתגרים, ומלווה בהמלצות לקידומו של המחקר המדעי בישראל.
 
פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה: "זהו לכבודה של האקדמיה להגיש את דוח זה לנשיא המדינה. מעמד זה מבטא את ההכרה בחשיבותו של המחקר המדעי למדינת ישראל, שלו חלק נכבד בצמיחתה הכלכלית של המדינה, בביסוס דמותה הרוחנית, בחיזוק חוסנה הביטחוני ובמעמדה בקרב אומות העולם. דוח זה על מצב המדע בישראל כולל התייחסויות למדעי הטבע ולמדעים המדויקים, כמו גם למדעי הרוח ולמדעי החברה. הוא מוגש מתוקף חובתה החוקית של האקדמיה ומתוך אמונתה בתרומתו רבת ההשפעה של הייעוץ המדעי לתהליכי קבלת ההחלטות במדינה. אני מודה לכבוד הנשיא על פעילותו לקידום המדע בישראל וקורא למקבלי ההחלטות במדינה בכלל ובמערכת ההשכלה הגבוהה בפרט ללמוד את מסקנות הדוח ואת המלצותיו ולפעול על פיהן, כל אחד ואחת בתחומי אחריותו, כדי להאדיר את המדע בישראל ואת השפעתו המקומית והבין-לאומית. שגשוגו הוא שגשוג כולנו".
 
פרופ' רשף טנא, יו"ר ועדת דוח מצב המדע: "דוח מצב המדע חורט על דגלו את חשיבותה של המצוינות המדעית ובוחן דרכים לקידומה. הדוח שואף לתת קול למצוקות ולאתגרים שעולים מהשטח, מהחוקרים ומהחוקרות במוסדות המחקר בישראל, מתוך אמונה שמדע מצטיין משגשג לא מתכנון מרכזי אלא מפעילותם המצטברת של חוקרים הנמצאים כל אחד בחזית המדע בתחומו. דוח זה מעיד על איכותו של המדע בישראל, אך גם על הצעדים הנדרשים לצורך המשך טיפוחו".
 
 
נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ונשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל במעמד הגשת דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022 לנשיא המדינה בלשכתו
 
נשיא המדינה מר יצחק הרצוג מעיין בעיקרי דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022 שהוגש לו על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 
מימין: חבר האקדמיה ויו"ר ועדת דוח מצב המדע, פרופ' רשף טנא, נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל וסגנית נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' מרגלית פינקלברג במעמד הגשת דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022 לנשיא המדינה בלשכתו