דבריו של נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא "השלכות הרפורמה המשפטית על המחקר האקדמי והמו"פ בישראל"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דבריו של נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא "השלכות הרפורמה המשפטית על המחקר האקדמי והמו"פ בישראל"

21/03/2023
נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל השתתף ביום שני 20 במרס בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת שעסקה בנושא "השלכות הרפורמה המשפטית על המחקר האקדמי והמו"פ בישראל". 
 
"חברות וחברי וועדה יקרים, עתידנו כמדינה מודרנית בעלת ערכים נאותים ועמוד שדרה מוסרי נשען במידה רבה על חופש מחשבה וחופש ביטוי אקדמיים מוחלטים, על מחקר מתקדם ופתוח ועל הוראה מרחיבת דעת בכל המדעים כולם, על שוויון ללא פשרות, על ערכי חינוך וערכי תרבות בסיסיים, על יושר, יושרה וניקיון כפיים. וגם על הנגשת כל אלה לציבור הרחב."
 
"ואכן, הודות לצירוף של איכות אנושית, חופש אקדמי והצלחה יוצאת דופן של החוקרים הישראלים בהשגת מענקי מחקר, ניצבת ישראל בחזית המחקר העולמי בתחומים רבים. תרומת המדע הישראלי לרווחתה ולחוסנה של החברה הישראלית – עצומה."
 
"אך חשיבותם של המדע והדעת רחבה בהרבה. קיומה של קהילה אקדמית חופשית, תוססת ויוצרת הוא אחד האדנים שעליהם מתקיימת חברה מודרנית, חופשית, שוחרת דעת וקדמה. ובימים אלה, כאשר אנו בעיצומה של הפיכה משטרית בלתי נתפסת בעוצמתה, בפוטנציאל ההרס שבה ובמהירות התקדמותה, הדברים מקבלים פתאום תפנית קריטית ומדאיגה מאד מאד.", דברי פרופ' הראל. 
 




בהמשך דיבר חבר הועד המנהל של האקדמיה הצעירה פרופ' איתי הלוי על סקר האקדמיה הצעירה הבוחן אם חל שינוי בעמדת חברי וחברות סגל בדבר הנכונות לעזוב את הארץ. בחינת ממצאי הסקר מראה כי 73% מחברי הסגל שנסקרו באוניברסיטאות מדווחים על עלייה ניכרת בסיכויים שיעזבו את המדינה בשל תהליכי החקיקה המשפטית שמקדמת הממשלה.