גילוי דעת: מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים קוראת לממשלה לעצור לאלתר את המהלכים לשינויי החקיקה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת: מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים קוראת לממשלה לעצור לאלתר את המהלכים לשינויי החקיקה

27/03/2023
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שתפקידה על פי חוק לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחומי המחקר והתכנון המדעי, לרבות במתן הערכות מצב לאומיות, מתנגדת התנגדות נמרצת לאופן קבלת ההחלטות הציבוריות בשבועות האחרונים על ידי גופי הממשלה והכנסת, ובמיוחד ההחלטות הנוגעות לשינויי החקיקה המוצעים ומחוקקים בימים אלו.
 
מועצת האקדמיה מביעה דאגה עמוקה מתהליכים אלה וחשש כבד ששינויי החקיקה המוצעים, ולא רק בעניין הרשות השופטת, יביאו לפגיעה קשה במדע הישראלי, כולל במעמדה של ישראל בקהילה המדעית בעולם, לבריחת מוחות מחד גיסא ולקושי בגיוס חוקרים ישראליים הנמצאים בחו"ל מאידך גיסא, וכן לירידה ניכרת במימון המדע והתרבות בישראל. בנוסף, יש מקום להאמין שהתהליכים יביאו עימם צמצום רב בשיתופי הפעולה עם גופי מדע בין-לאומיים וקיצוץ בתמיכה הניתנת מקרנות המחקר המובילות מחו"ל.
 
המועצה מפצירה בממשלה לעצור לאלתר את המהלכים לשינויי החקיקה, לקיים דיון עמוק ויסודי בשיתוף רחב של כל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להגיע להסכמה רחבה על כל שינוי חוקתי, ובכך למנוע את הפגיעה החמורה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, בחוסנה, ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל.
 
פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה
פרופ' מרגלית פינקלברג, סגנית נשיא האקדמיה
פרופ' סרג'יו הרט, יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה
פרופ' ידין דודאי, יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה
פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה לשעבר
גליה פינצי, מנהלת האקדמיה