דוח מצב המדע בישראל של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הובא לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע בישראל של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הובא לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת


01/05/2023

 

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה חה"כ איימן עודה: "מדוח האקדמיה עולה שהקהילה האקדמית זועקת שחסרים תקציבים משמעותיים למחקר ופיתוח וכן לתשתיות מחקר. דרשתי לקבל ממשרד האוצר דיווח על היקף ההשקעה בנושא בתקציב המדינה המתגבש. אני יוצא מהדיון עם דרישה לשר האוצר – תשקיע במדע, במחקר ובפיתוח, זה משתלם גם כלכלית וגם חברתית" 


ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בראשותו של ח"כ איימן עודה הקדישה את ישיבתה ב-1 במאי 2023 לדיון בדוח התלת-שנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על מצב המדע בישראל לשנת תשפ"ג/2022.

הדוח התלת-שנתי, שמפורסם כמתחייב מחוק האקדמיה, סוקר את מצב המדע במדינה, מצביע על הישגים, על פערים ועל אתגרים, ומלווה בהמלצות לקידומו של המחקר המדעי בישראל. על הכנת הדוח שקדה כשנתיים ועדה מיוחדת ותחתיה תת-ועדות לבחינת נושאים או תחומים ממוקדים. עשרים ושלושה חברי הוועדות האלה הם מבכירי החוקרים בישראל ממגוון תחומי המדע. הם נפגשו בעבודתם עם עשרות בעלי תפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל.

פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה: "אנו שמחים להגיש את הדוח התלת-שנתי על מצב המדע בישראל לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת. דוח זה על מצב המדע כולל התייחסויות למדעי הטבע כמו גם למדעי הרוח ולמדעי החברה, ומדגיש את חשיבות הרחבת התמיכה בכל התחומים האלה. במועד כתיבתו לא היה הדוח יכול לחזות את אירועי החודשים האחרונים ולהתייחס אליהם, ודווקא מסיבה זו חשוב להדגיש שללא שמירה על עצמאותם של מוסדות המדע, התרבות והרוח, הישגיה המדעיים של ישראל ירדו לטמיון. הדוח הנוכחי מייחד לראשונה התייחסות מיוחדת וחשובה למחקר במכללות האקדמיות וקורא לטפחו. עם זאת אין זו סיבה לשפוך את התינוק עם המים: אני מתריע כאן מפני ניסיונו של שר החינוך למנות איש מכללה בתור סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה. הנושא בתפקיד זה אחראי בפועל להבטחת האיכות המדעית והאקדמית בישראל, למשל: לאשר הקמת תוכניות לימודים ומוסדות השכלה גבוהה והקצאת תקציבי מחקר. לכן חשוב שבעל תפקיד זה יהיה מדען משכמו ומעלה מאחת מאוניברסיטאות המחקר".

פרופ' רשף טנא, חבר האקדמיה שעמד בראש הוועדה שהייתה אמונה על הכנת הדוח: "דוח מצב המדע חורט על דגלו את חשיבותה של המצוינות המדעית ובוחן דרכים לקידומה. הדוח מצביע על מצבה הנחות של ישראל לעומת מדינות ייחוס הדומות לה בגודלן הדמוגרפי והפיזי ושהן בעלות עצימות מדעית גבוהה, כמו שווייץ, דנמרק, נורווגיה ושוודיה. לכן נדרשת הגדלה ניכרת של ההשקעה הלאומית במחקר בסיסי והרחבת שיתופי הפעולה המדעיים הבין-לאומיים של ישראל". 

את הדוח המלא ניתן למצוא באתר האקדמיה.

ניתן לצפות בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה באתר הכנסת.

מימין: נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל, יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת חה"כ איימן עודה וחבר האקדמיה ויו"ר ועדת דוח מצב המדע פרופ' רשף טנא, במעמד הגשת דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022 לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.