מפעל מלגות אדאמס לתלמידי מחקר במדעים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מפעל מלגות אדאמס לתלמידי מחקר במדעים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תפעיל החל משנת הלמודים האקדמית תשס"ו:
מפעל מלגות אדאמס לתלמידי מחקר במדעים באוניברסיטאות - בהיקף של מיליון דולר בשנה
22/05/2005
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תפעיל החל משנת הלמודים האקדמית תשס"ו:
מפעל מלגות אדאמס לתלמידי מחקר במדעים באוניברסיטאות - בהיקף של מיליון דולר בשנה
מר מרסל אדאמס מקנדה פנה אל האקדמיה כדי לכונן יחדיו מפעל מלגות לתלמידי מחקר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מלגות אדאמס תהיינה מיועדות לסטודנטים לתואר דוקטור במדעי הטבע והמתמטיקה. הזוכים ייבחרו על-ידי ועדת היגוי מטעם האקדמיה. יו"ר ועדת ההיגוי הוא פרופ" יורם גרונר.
מקבלי מלגות אדאמס יהיו זכאים לתמיכה כספית מתמשכת במשך תקופה של עד ארבע שנות לימודים. המלגה השנתית תכלול גם אפשרות למימון השתתפות המלגאי בכינוס מדעי. בכל שנה/מחזור יבחרו 10 דוקטורנטים מצטיינים מהאוניברסיטאות בישראל.
הקרן תעניק 1 מיליון $ בשנה ובתוך 5 שנים ייהנו סך הכול 40 תלמידי מחקר בארץ ממלגות אדאמס. ראשוני המלגאים ייבחרו לקראת שנת הלימודים תשס"ו.
בטקס חתימת ההסכם לכינון מפעל המלגות היום בירושלים אמר מר מרסל אדאמס לנשיא האקדמיה כי בעניו "המדע הוא המפתח לעתידנו והוא רואה פוטנציאל אדיר טמון במדענים ובמדעניות הצעירים של מדינת ישראל".
נשיא האקדמיה, פרופ" מנחם יערי ומועצת האקדמיה אימצו בשם האקדמיה את המפעל הזה והביעו את תודת האקדמיה למר אדאמס על יזמתו הברוכה.
לפרטים נוספים על מלגות אדאמס לשנת הלימודים תשס"ו ניתן לפנות
אל הגב' בת-שבע שור בדוא"ל : batsheva@academy.ac.il
או בטל': 02-5676222