דוח ועדת ההיגוי להערכת מצב המחקר הביו-רפואי בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח ועדת ההיגוי להערכת מצב המחקר הביו-רפואי בישראל

מצב המחקר הביו-רפואי בישראל והמלצות לקידומו.
לעיון בדוח
11/11/2008
מצב המחקר הביו-רפואי בישראל והמלצות לקידומו.
לעיון בדוח לחצו כאן