פורסם הדו"ח השנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשע"ג (2012/2013)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורסם הדו"ח השנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשע"ג (2012/2013)

בין השאר, מפרט הדו"ח את פעילות מועצת האקדמיה, האסיפה הכללית וחטיבותיה בשנה החולפת ומציג את המלגות שחולקו לחוקרים, לצד עדכון על פיתוח הקשרים הבינלאומיים וההרצאות וימי העיון שערכה האקדמיה בתקופת זמן זו.
17/07/2013
בין השאר, מפרט הדו"ח את פעילות מועצת האקדמיה, האסיפה הכללית וחטיבותיה בשנה החולפת ומציג את המלגות שחולקו לחוקרים, לצד עדכון על פיתוח הקשרים הבינלאומיים וההרצאות וימי העיון שערכה האקדמיה בתקופת זמן זו.
כבכל שנה, הוצג הדו"ח תחילה בפני חברי האקדמיה, באסיפה הכללית הסגורה שנערכה ביום שלישי, ג' בתמוז תשע"ג (11.06.13). בין השאר, מפרט הדו"ח את פעילות מועצת האקדמיה, האסיפה הכללית וחטיבותיה בשנה החולפת ומציג את המלגות שחולקו לחוקרים, לצד עדכון על פיתוח הקשרים הבינלאומיים וההרצאות וימי העיון שערכה האקדמיה בתקופת זמן זו.
נשיאת האקדמיה, פרופ' רות ארנון, בירכה בדברי המבוא לדו"ח על "עוד שנה של פעילות ענפה באקדמיה". פרופ' ארנון הוסיפה כי היא שמחה על "ההתפתחויות החשובות שחלו השנה בתחום קשרי החוץ של האקדמיה, עם האקדמיה האמריקאית, הצרפתית, הקנדית וארגונים נוספים".
כמו כן, ציינה את מעורבותה של האקדמיה בנושא המחקר וההוראה בתחומי הגז והנפט ובירכה על יוזמת ות"ת, שנרתמה להקמת מרכז מחקר אוניברסיטאי כחלק ממימוש המלצות האקדמיה.
לקריאת הדו"ח המלא: "דין-וחשבון שנתי תשע"ג 2012/2013" לחצו כאן