האקדמיה מרכינה את ראשה בכאב גדול ואבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' מנחם ברינקר, מגדולי חוקרי הספרות והפילוסופיה בארץ ובעולם.
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה מרכינה את ראשה בכאב גדול ואבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' מנחם ברינקר, מגדולי חוקרי הספרות והפילוסופיה בארץ ובעולם.

האקדמיה מרכינה את ראשה בכאב גדול ואבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' מנחם ברינקר, מגדולי חוקרי הספרות והפילוסופיה בארץ ובעולם.
11/08/2016
צפו בחלקו הראשון של ראיון שהתקיים עם פרופ' מנחם ברינקר ביולי האחרון:
 
 
צפו בהרצאתו האחרונה של פרופ' מנחם ברינקר באקדמיה למדעים - "אמתי ומשכנע בספרות", אוקטובר 2015: