האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים אבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' יצחק צבי שטיינברג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים אבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' יצחק צבי שטיינברג

24/03/2017
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים אבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' יצחק צבי שטיינברג, חוקר דגול בתחום הביופיזיקה. האקדמיה שולחת את תנחומיה לבני המשפחה.