חדשות בקצרה | סדנה משותפת לחוקרים ישראלים ואיטלקים באקדמיה למדעים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חדשות בקצרה | סדנה משותפת לחוקרים ישראלים ואיטלקים באקדמיה למדעים

הסדנה המשותפת, בכותרת "השפה הערבית והמורשת האסלאמית: רקע היסטורי ופרספקטיבות עכשוויות", התקיימה בבית האקדמיה בירושלים ב-11-9 במאי 2017.
21/05/2017
סדנה משותפת לחוקרים ישראלים ואיטלקים בכותרת "השפה הערבית והמורשת האסלאמית: רקע היסטורי ופרספקטיבות עכשוויות" (Arabic Language and Islamic Heritage: Historical Background and Contemporary Perspectives), שיזם וארגן פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מנהל המרכז האקדמי הישראלי בקהיר, התקיימה בבית האקדמיה בירושלים ב-11-9 במאי 2017. חבר האקדמיה פרופ' איתן קולברג היה חבר בוועדת המארגנת. השתתפו בסדנה שישה ישראלים, מארבע אוניברסיטאות בארץ, וארבעה איטלקים (אחת מהם השתתפה מרחוק באמצעים אלקטרוניים).
 
הסדנה הייתה מוצלחת, הן מבחינה מדעית והן מבחינת האווירה החברתית, ובמהלכה נדונו נושאים הקשורים לשפה ולתרבות הערבית, לדת האסלאם ולקשרים ביניהן. המשתתפים מאיטליה הביעו את רצונם להמשיך ולקיים את המסגרת שנוצרה במהלך הסדנה ואת שיתוף הפעולה עם האקדמיה הישראלית בתחומים אלה. פרופ' כרמלה באפיוני (Carmela Baffioni), חברת האקדמיה האיטלקית (Accademia dei Lincei), הבטיחה לעשות כל שביכולתה למען מטרה זו.
 
 
משתתפי הסדנה המשותפת לחוקרים ישראלים ואיטלקים ליד פסלו של אלברט איינשטיין באקדמיה הישראלית הלאומית למדעים
(צילום: האקדמיה למדעים)