רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החלה ההרשמה לכינוס השנתי של מרכז הקשר – מפגש ויריד תעסוקה על קליטה במחקר בישראל באקדמיה ובתעשייה - יום שני, 31 בדצמבר 2018

החלה ההרשמה לכינוס השנתי של מרכז הקשר – מפגש ויריד תעסוקה על קליטה במחקר בישראל באקדמיה ובתעשייה - יום שני, 31 בדצמבר 2018
18/05/2018
לעמוד הראשי