האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - השבחה קוגניטיבית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

השבחה קוגניטיבית

השבחה קוגניטיבית (Neuroenhancement)

"השבחה" הוא מושג הערכתי (evaluative) קשה להגדרה. נתייחס אפוא להשבחה כאל "שיפור לא מצוי וחריג כלפי מעלה ביכולותיו או בתכונותיו של אדם". השבחה קוגניטיבית מושגת באמצעות שימוש בתרופות או בטכנולוגיות מוח אחרות ומתבטאת בפרט המושבח בשיפור לא מצוי של יכולות שכליות, ביצועים קוגניטיביים ותפקוד התנהגותי, כגון זיכרון, יכולת למידה, יצירתיות, ערנות, שליטה בדחפים וכיו"ב.

 

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  השפעת ההשבחה הקוגניטיבית על הזהות האישית (personal identity) והאותנטיות (authenticity) של המושבח
  •  תחרות לא הוגנת (הענקת יתרון יחסי למושבחים קוגניטיבית), לחץ חברתי להשביח, אפליה (בתעסוקה, באקדמיה וכיו"ב) נגד לא-מושבחים
  •  פיחות בסוכנות האנושית (human agency) ופיחות בערך חיי האדם – בשל היכולת להגיע להישגים באמצעות קיצורי דרך נטולי משמעות מוסרית והחלשת הצורך בהשקעת מאמץ (effortlessness) לצורך כך
  •  היחס בין יכולת קוגניטיבית מושבחת לאחריות אישית ומשפטית (מוגברת?) (hyper-capacity and hyper-agency)
  •  שימוש בטכנולוגיות מוח לצורך השבחת זיכרון (memory-enhancing(

 

 

מקורות:

https://plato.stanford.edu/entries/enhancement/

http://www.neuroethicssociety.org/what-is-neuroethics

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1588038