רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אודות הוועדה

לנוכח חשיבותה של הביואתיקה למחקר המדעי, או במילים אחרות, לאור החשיבות שבביצוע מחקר מדעי באופן אֵתי, החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לכונן מחדש את וועדת הביו-אתיקה שפעלה בעבר.
 
להלן הרכב הוועדה:
 
חברות/י הוועדה:
 
רכז הוועדה: ד"ר מני קירמה
 
אלו הם תפקידי הוועדה:
 
  • לדווח לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים אודות הפעילות בתחום הביואתיקה בישראל ומחוצה לה. 
  • לייעץ לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בדבר ההיבטים האתיים, המשפטיים והחברתיים הכרוכים בנושאים ביולוגיים שונים. 
  • להמליץ בפני האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על הדרכים והאמצעים הנחוצים להבאת ההיבטים השונים בביואתיקה, לידיעת ציבור הרחב בישראל.
  • להמליץ בפני האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על דרכי הפעולה והאמצעים הדרושים לשם הטמעת האספקטים האתיים, המשפטיים והחברתיים האמורים בחברה הישראלית.