רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

כינוס דו-לאומי בנושא Structural Biology: The Molecular Fabric of Life

בימים שני-שלישי, כ״ט-ל׳ בשבט תש״ף, 25-24 בפברואר 2020
כינוס משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והחברה המלכותית הבריטית (Royal Society)

"בשערי האקדמיה" - מפגש שלישי | תגליות על החברה שבה אנו חיים

יום רביעי, כ"ד בשבט תש"ף, 19 בפברואר 2020, בשעות 20:30-19:00

לאה גולדברג ויצירתה | כינוס לציון מלאת 50 שנה לפטירתה

יום שני, כ"ב בשבט תש"ף, 17 בפברואר 2020, בשעה 14:00 (התכנסות ב-13:30)

יום דרווין הבין–לאומי | סיפור ההליכה הזקופה של האדם

יום רביעי, י"ז בשבט תש"ף, 12 בפברואר 2020, בשעה 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

הכינוס הרב-תחומי השנתי החמישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - יופי

יום שני, ח׳ בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020, בשעות 18:00-10:30

האקדמיה הלאומית הישראלית מתארחת במכללה האקדמית ספיר: מפגש בנושא תגליות

יום שני, ט' בטבת תש"ף, 6 בינואר 2020   
המפגש יתקיים בקמפוס האקדמי ספיר
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21