רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)

פורום תל"מ הוקם ביזמת האקדמיה בשנת תשנ"ז (1997) לצורך תיאום בין גופי מדע וכלכלה החברים בפורום בפיתוח תשתיות לאומיות של מחקר ופיתוח, איגום משאבים בשבילן וביצוע הפרויקטים.
בפורום חברים יו"ר ות"ת במועצה להשכלה גבוהה, המדען הראשי במשרד התמ"ת, מנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ראש מפא"ת במשרד הביטחון, סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ונציגת האקדמיה, המשמשת יו"ר הפורום - כיום פרופ' רות ארנון (יו"ר הפורום בעת ייסודו היה פרופ' יעקב זיו).
 
מטרות הפורום הן לתאם בין הגופים המרכיבים אותו בנושאי מחקר ופיתוח, לקיים התייעצויות, לאגם משאבים מתקציבי הגופים האלה ולקבוע אחריות ביצוע של אחד או יותר מגופי הפורום בנוגע לפיתוח תשתיות מחקר ופיתוח לאומיות.
 
השנה הוקמו שתי ועדות בדיקה מקצועיות - האחת לבדיקת הצעת ות"ת בדבר הצורך והאפשרות להקמת תשתית לעכברים מהונדסים גנטית, בראשות פרופ' אהרן צ’חנובר, והשנייה לבדיקת הצעת המדען הראשי במשרד הכלכלה בדבר הצורך והאפשרות להקמת מאגר גנטי, בראשות פרופ' מישל רבל.
 
ערוצי התמיכה במחקר ופיתוח (מו"פ) ממקורות לאומיים בישראל קיימים בעיקר במסגרות אלה: מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על יסוד עקרונות תחרותיים ומו"פ מגזרי (חקלאות, תעשייה, ביטחון ועוד) המנוהל ומתוקצב על יסוד צרכים וצפי ליישומים מוגדרים.
 
השותפים בתל"מ סבורים כי מלבד ערוצים אלה יש צורך לתמוך מעת לעת בהקמת תשתיות מו"פ בתחומים שונים. לעתים תשתיות מו"פ אלה אינן בתחום אחריותו הבלעדית של אחד מגורמי התמיכה במו"פ. בחינה מקצועית של ההצעות והדרכים להקמת תשתיות לאומיות כאלה נעשית אפוא בפורום תל"מ, שממליץ גם על דרך האיגום התקציבי המתאימה מתוך תקציבי מרכיבי הפורום (וגופים מעוניינים אחרים) וכן על הגורמים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה במסגרת התקציבית שנקבעה.
 
עם השנים החליט פורום תל"מ על איגום משאבים וביצוע מיזמים מדעיים וטכנולוגיים בהיקף כולל של מאות מיליוני דולרים. ואלה המיזמים העיקריים:
1. השתתפות שנתית של ישראל במתקן הסינכרוטרון האירופי (ESRF) -י10 מיליון דולר
2. מיזם אינטרנט 2 (תקשורת רחבת פס מהדור השני) - 38 מיליון דולר
3. מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק (SARAF) -י25 מיליון דולר
4. רכישת ציוד כבד למחקרים בננוטכנולוגיה - 11 מיליון דולר
5. הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בטכניון - 78 מיליון דולר
6. הקמת מרכזי מו"פ לננוטכנולוגיה ולננו-מדע עוד בחמש אוניברסיטאות מחקר - 142.5 מיליון דולר
7. הקמת מרכזי ציוד לשירות המו"פ הביוטכנולוגי - 10 מיליון דולר
8. הקמת תשתית לרשת "גריד" לאומית (למינוף משאבי המִחשוב) - 2.6 מיליון דולר
9. רכישת ציוד למו"פ בתאי גזע - 10 מיליון דולר
10. הקמת מאגר/בנק רקמות לאומי - 8.9 מיליון דולר
11. פוטוניקה מתקדמת - 56 מיליון דולר
12. חקר המוח - 25 מיליון דולר