רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)

פורום תל"מ הוקם ביזמת האקדמיה בשנת תשנ"ז (1997) לצורך תיאום בין גופי מדע וכלכלה החברים בפורום בפיתוח תשתיות לאומיות של מחקר ופיתוח, איגום משאבים בשבילן וביצוע הפרויקטים.
מטרות פורום תל"מ היא לתאם בין הגופים המרכיבים אותו בנושאי מחקר ופיתוח, לקיים התייעצויות, לאגם משאבים מתקציבי הגופים האלה ולקבוע אחריות ביצוע של אחד או יותר מגופי הפורום בנוגע לקידום תשתיות מחקר ופיתוח לאומיות. הפורום הוקם ביוזמת האקדמיה בשלהי שנת תשנ"ז (1997), והוא פועל בסיוע השירותים המִנהליים של הרשות לחדשנות. בפורום שותפים יו"ר ות"ת במועצה להשכלה גבוהה, המדען הראשי במשרד הכלכלה, מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה, ראש מפא"ת במשרד הביטחון, סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ונציג האקדמיה, המשמש יו"ר הפורום. חבר האקדמיה פרופ' שמעון אולמן החליף השנה את פרופ' רות ארנון, לשעבר נשיאת האקדמיה (היו"ר המייסד של הפורום הוא פרופ' יעקב זיו).
 
ערוצי התמיכה במחקר ופיתוח (מו"פ) ממקורות לאומיים בישראל קיימים בעיקר במסגרות אלה:
 1. מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על יסוד עקרונות תחרותיים
 2. מו"פ מגזרי (חקלאות, תעשייה, ביטחון ועוד) המנוהל ומתוקצב על יסוד צרכים וצפי ליישומים מוגדרים
 
השותפים בתל"מ סבורים כי מלבד ערוצים אלה יש צורך לתמוך מעת לעת בהקמת תשתיות מו"פ בתחומים שונים. לעיתים תשתיות מו"פ אלה אינן נופלות בתחום אחריותו הבלעדית של אחד מגופי התמיכה במו"פ. בחינה מקצועית של ההצעות ושל הדרכים להקמת תשתיות לאומיות כאלה נעשית אפוא בפורום תל"מ. הפורום גם ממליץ על דרך האיגום התקציבי המתאימה מתוך תקציבי מרכיבי הפורום (וגופים מעוניינים אחרים) וכן על הגופים שיהיו אחראים לביצוע ולבקרה במסגרת התקציבית שנקבעה.
 
עם השנים החליט פורום תל"מ על איגום משאבים וביצוע מיזמים מדעיים וטכנולוגיים בהיקף כולל של מאות מיליוני דולרים. ואלה המיזמים העיקריים:
 1. השתתפות שנתית של ישראל במתקן הסינכרוטרון האירופי (ESRF) – בהיקף כולל של 10 מיליון דולר
 2. מיזם אינטרנט 2 (תקשורת רחבת פס מהדור השני) – בהיקף של 38 מיליון דולר
 3. מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק (SARAF) – בהיקף של 25 מיליון דולר
 4. רכישת ציוד כבד למחקרים בננוטכנולוגיה – בהיקף של 11 מיליון דולר
 5. הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בטכניון – בהיקף של 78 מיליון דולר
 6. הקמת מרכזי מו"פ לננוטכנולוגיה ולננו-מדע בעוד חמש אוניברסיטאות מחקר – בהיקף כולל של 142.5 מיליון דולר
 7. הקמת מרכזי ציוד לשירות המו"פ הביוטכנולוגי – בעלות של 10 מיליון דולר
 8. הקמת תשתית לרשת "גריד" לאומית (למינוף משאבי המִחשוב) – בעלות של 2.6 מיליון דולר
 9. רכישת ציוד למו"פ בתאי גזע – בעלות של 10 מיליון דולר
 10. הקמת מאגר/בנק רקמות לאומי (מידג"ם) – בעלות של 8.9 מיליון דולר
 11. פוטוניקה מתקדמת – בעלות של 56 מיליון דולר
 12. חקר המוח – בעלות של 25 מיליון דולר
 13. הקמת מאגר גנומי קליני במסגרת מיזם "פסיפס" לרפואה מותאמת אישית, בהשתתפותם של משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי – בעלות של 69 מיליון דולר
בשנת 2014 הוקמה ועדה לבדיקת הצעתה של ות"ת בדבר הצורך והאפשרות להקים תשתית לעכברים מהונדסים גנטית, בראשות פרופ' אהרן צ'חנובר. ההצעה לא אושרה בשל אי-התאמה לאינטרסים של חברי הפורום, והיא מטופלת כיום במסגרת ות"ת.
 
במהלך השנה האחרונה הוקמו שתי ועדות בדיקה מקצועיות: הוועדה הראשונה, בראשותה של ד"ר אורנה ברי, נועדה לבדוק את הצורך בהקמת תשתית למדע ולטכנולוגיית קוונטים, את כדאיות הקמתה ואת היתכנותה. הוועדה הגישה לאחרונה את המלצותיה לפורום תל"ם.
הועדה השנייה היא ועדת בדיקה מקצועית בראשות פרופ' תא"ל (מיל') חיים אשד שנועדה לבדוק את הצורך בהקמת תשתית ללוויינות זעירה (Small satellites), את כדאיות הקמתה ואת האפשרות לכך. הוועדה טרם הגישה את מסקנותיה.