רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ייסדה תוכנית יוקרתית להבאת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מרחבי העולם לישראל, הטעם לכך הוא מספרם הקטן של בתר-דוקטורנטים איכותיים במעבדות המחקר בארץ (בעיקר במדעים והנדסה) לעומת הייצוג הבולט של בתר-דוקטורנטים בקרב עובדי מעבדות המחקר בעולם.
 
האקדמיה הצעירה בהובלת פרופ' יונינה אלדר הציגה את הבעיה והצורך בבתר-דוקטורנטים מצטיינים, והאקדמיה החליטה על הקמת ועדת היגוי בראשותו של פרופ' איתמר וילנר להכנת תוכנית פעולה. בשנת 2018 הוקמה ועדת שיפוט בראשותו של פרופ' מוטי שגב, והיא ממונה על מימוש התוכנית. בוועדה חברים חברי אקדמיה, חברי סגל מקשת רחבה של תחומים אקדמיים במדעי הטבע ממגוון האוניברסיטאות בישראל וכן מדען בולט מחו"ל.
 
מטרות התוכנית הן למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל, להשתלב במעבדות המחקר שבה ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין-לאומיים; לחזק את המעבדות המובילות בישראל באמצעות חוקרים מצטיינים; לטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם בשאיפה שהם יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.
 
מהמחזור השני בשנת תש"ף, האקדמיה מעניקה מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, עד ארבע שנים מסיום הדוקטורט בזמן הגשת הבקשה למלגה. המלגות תוענקנה לחוקרים מצטיינים בתחומי מדעי הטבע, המדעים המדויקים, הרפואה, מדעי החיים וההנדסה. המלגה תינתן לשנתיים בסכום של 45,000 דולר לשנה.
 
האקדמיה מממנת מחצית מסכום המלגה – 22,500 דולר בכל שנה. את המחצית השנייה יקבל המלגאי מהאוניברסיטה המארחת כסכום תואם (real matching).
 
הרקטורים של האוניברסיטאות מוזמנים להציע עד חמישה מועמדים כל אחד. ועדת השיפוט של האקדמיה בוחרת את הזוכים על בסיס הצטיינות מדעית. הזוכים ישתתפו בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה.
 
להלן שמות 9 הזוכים במלגת בתר-דוקטורט לחוקרים זרים למחזור השני, שנת תש"ף: 
 
 1. Dr. Masataka Watanabe, פיזיקה | מנחה - פרופ' מיכה ברקוז, מכון ויצמן למדע
 2. Dr. Sarah Hassdenteufel, גנטיקה | מולקולרית מנחה - פרופ' מאיה שולדינר , מכון ויצמן למדע 
 3. Dr. Wei Cao, כימיה | מנחה - פרופ' מיכאל אורבך, אוניברסיטת תל אביב
 4. Dr. Chen Sun, פיזיקה | מנחה - פרופ' תומר וולנסקי, אוניברסיטת תל אביב
 5. Dr. Jing Zhang, מתמטיקה | מנחה - פרופ' אסף רינות, אוניברסיטת בר-אילן
 6. Dr. Ying Wang, מדעי החומרים, אלקטרוכימיה | מנחה - פרופ' מני שלום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 7. Dr. Yang Li, כימיה | מנחה - פרופ' סנפורד רוכמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
 8. Dr. Karamveer Kaur, אסטרופיזיקה | מנחה - ד"ר ניקולס סטון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
להלן שמות 9 הזוכים במלגת בתר-דוקטורט לחוקרים זרים למחזור הראשון, שנת תשע"ט: 
 1. Dr. Giacomo Fragione, אסטרופיסיקה | מנחה – פרופ' ראם סרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. Dr. Oleksii Matsedonsky, פיסיקה תיאורטית | מנחה – פרופ' גלעד פרס, מכון ויצמן למדע
 3. Dr. Maria Iljina, ביופיסיקה | מנחה – פרופ' גלעד הרן, מכון ויצמן למדע
 4. Dr. Harry McClelland, גיאוביולוגיה | מנחה – פרופ' איתי הלוי, מכון ויצמן למדע
 5. Dr. Flora Vincent, מדעי הצמח והסביבה | מנחה – פרופ' אסף ורד, מכון ויצמן למדע
 6. Dr. Aude Bernheim, גנטיקה מולקולרית | מנחה – פרופ' רותם שורק, מכון ויצמן למדע
 7. Dr. Liang Yue, כימיה מערכות | מנחה – פרופ' איתמר וילנר, האוניברסיטה העברית בירושלים
 8. Dr. Afu Fu, הנדסה ביו-רפואית | מנחה – פרופ' אהרן צ'חנובר, הטכניון – מכון טכנולוגי בישראל
למידע נוסף אנא פנו אל בת-שבע שור בכתובת batsheva@academy.ac.il.