רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ייסדה תוכנית יוקרתית להבאת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מרחבי העולם לישראל, הטעם לכך הוא מספרם הקטן של בתר-דוקטורנטים איכותיים במעבדות המחקר בארץ (בעיקר במדעים והנדסה) לעומת הייצוג הבולט של בתר-דוקטורנטים בקרב עובדי מעבדות המחקר בעולם.
 
האקדמיה הצעירה בהובלת פרופ' יונינה אלדר הציגה את הבעיה והצורך בבתר-דוקטורנטים מצטיינים, והאקדמיה החליטה על הקמת ועדת היגוי בראשותו של פרופ' איתמר וילנר להכנת תוכנית פעולה. בשנת 2018 הוקמה ועדת שיפוט בראשותו של פרופ' מוטי שגב, והיא ממונה על מימוש התוכנית. בוועדה חברים חברי אקדמיה, חברי סגל מקשת רחבה של תחומים אקדמיים במדעי הטבע ממגוון האוניברסיטאות בישראל וכן מדען בולט מחו"ל.
 
מטרות התוכנית הן למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל, להשתלב במעבדות המחקר שבה ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין-לאומיים; לחזק את המעבדות המובילות בישראל באמצעות חוקרים מצטיינים; לטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם בשאיפה שהם יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.
 
במחזור השלישי של 2020-2021, הוענקו 8 מלגות דו-שנתיות בסכום של 157,000.00 ש"ח (לפי שער חליפין של 3.45 ש"ח לדולר ארה"ב) לשנה. המלגות הוענקו לחוקרים מצטיינים בתחומי מדעי הטבע השונים.
 
השנה הורחבה התכנית הודות לשותפות חדשה בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובמסגרתה יוענקו עד 20 מלגות בכל תחומי הידע כולל במדעי הרוח והחברה. לפחות 15 מלגות יוענקו במדעי הטבע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM) ועד 5 מלגות יוענקו בתחומי מדעי הרוח והחברה. המלגות הן לתקופה של שנתיים בסכום של 160,000 שקל (~$47,000) לשנה. כל אוניברסיטה רשאית להגיש 10 מועמדים.
 
ועדת השיפוט של האקדמיה בוחרת את הזוכים על בסיס הצטיינות מדעית. הזוכים ישתתפו בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה.
 
 
להלן שמות הזוכים במלגת בתר-דוקטורט לחוקרים זרים למחזור השלישי, שנת תשפ"א:  
 1. Andrea Caputo, פיסיקה של חלקיקים | מנחה - פרופ' מיכאל גלר, אוניברסיטת תל אביב
 2. Lin Dai, פיסיקה | מנחה - פרופ' מיכאל לובלינסקי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 3. Florian Schweiger, מתמטיקה ותיאוריה ההיתכנות | מנחה - פרופ' עופר זיתוני, מכון ויצמן למדע
 4. Julie Shapiro, אקולוגיה דיציפלינרית | מנחה - ד"ר שי פילוסוף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 5. Márk Poór, מתמטיקה | מנחה - פרופ' שהרן שלח, האוניברסיטה העברית בירושלים
 6. Michael O'Hagan, כימיה של מערכות | מנחה - פרופ' איתמר וילנר, האוניברסיטה העברית בירושלים
 7. Srestha Basu, כימיה | מנחה - פרופ' נדב אמדורסקי, הטכניון – מכון טכנולוגי בישראל
 8. Jihyun Kim, פיסיקה | מנחה פרופ' לוסיו פרידמן, מכון ויצמן למדע
להלן שמות הזוכים במלגת בתר-דוקטורט לחוקרים זרים למחזור השני, שנת תש"ף:  
 1. Dr. Masataka Watanabe, פיזיקה | מנחה - פרופ' מיכה ברקוז, מכון ויצמן למדע
 2. Dr. Sarah Hassdenteufel, גנטיקה | מולקולרית מנחה - פרופ' מאיה שולדינר , מכון ויצמן למדע 
 3. Dr. Wei Cao, כימיה | מנחה - פרופ' מיכאל אורבך, אוניברסיטת תל אביב
 4. Dr. Chen Sun, פיזיקה | מנחה - פרופ' תומר וולנסקי, אוניברסיטת תל אביב
 5. Dr. Jing Zhang, מתמטיקה | מנחה - פרופ' אסף רינות, אוניברסיטת בר-אילן
 6. Dr. Ying Wang, מדעי החומרים, אלקטרוכימיה | מנחה - פרופ' מני שלום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 7. Dr. Yang Li, כימיה | מנחה - פרופ' סנפורד רוכמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
 8. Dr. Karamveer Kaur, אסטרופיזיקה | מנחה - ד"ר ניקולס סטון, האוניברסיטה העברית בירושלים 
להלן שמות הזוכים במלגת בתר-דוקטורט לחוקרים זרים למחזור הראשון, שנת תשע"ט: 
 1. Dr. Giacomo Fragione, אסטרופיסיקה | מנחה – פרופ' ראם סרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. Dr. Oleksii Matsedonsky, פיסיקה תיאורטית | מנחה – פרופ' גלעד פרס, מכון ויצמן למדע
 3. Dr. Maria Iljina, ביופיסיקה | מנחה – פרופ' גלעד הרן, מכון ויצמן למדע
 4. Dr. Harry McClelland, גיאוביולוגיה | מנחה – פרופ' איתי הלוי, מכון ויצמן למדע
 5. Dr. Flora Vincent, מדעי הצמח והסביבה | מנחה – פרופ' אסף ורד, מכון ויצמן למדע
 6. Dr. Liang Yue, כימיה מערכות | מנחה – פרופ' איתמר וילנר, האוניברסיטה העברית בירושלים
 7. Dr. Afu Fu, הנדסה ביו-רפואית | מנחה – פרופ' אהרן צ'חנובר, הטכניון – מכון טכנולוגי בישראל
למידע נוסף אנא פנו אל בת-שבע שור בכתובת batsheva@academy.ac.il.