רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ייסדה תוכנית יוקרתית להבאת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מרחבי העולם לישראל, הטעם לכך הוא מספרם הקטן של בתר-דוקטורנטים איכותיים במעבדות המחקר בארץ (בעיקר במדעים והנדסה) לעומת הייצוג הבולט של בתר-דוקטורנטים בקרב עובדי מעבדות המחקר בעולם.
 
האקדמיה הצעירה בהובלת פרופ' יונינה אלדר הציגה את הבעיה והצורך בבתר-דוקטורנטים מצטיינים, והאקדמיה החליטה על הקמת ועדת היגוי בראשותו של פרופ' איתמר וילנר להכנת תוכנית פעולה. בשנת 2018 הוקמה ועדת שיפוט בראשותו של פרופ' מוטי שגב, והיא ממונה על מימוש התוכנית. בוועדה חברים חברי אקדמיה, חברי סגל מקשת רחבה של תחומים אקדמיים במדעי הטבע ממגוון האוניברסיטאות בישראל וכן מדען בולט מחו"ל.
 
מטרות התוכנית הן למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל, להשתלב במעבדות המחקר שבה ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין-לאומיים; לחזק את המעבדות המובילות בישראל באמצעות חוקרים מצטיינים; לטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם בשאיפה שהם יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.
 
האקדמיה מעניקה עד עשר מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים שאינם ישראלים, צעירים בני 33 ומטה בזמן הגשת הבקשה למלגה. המלגות תוענקנה לחוקרים מצטיינים בתחומי מדעי הטבע, המדעים המדויקים, הרפואה, מדעי החיים וההנדסה. המלגה תינתן לשנתיים בסכום של 35,000 דולר לשנה.
 
האקדמיה מממנת מחצית מסכום המלגה – 17,500 דולר בכל שנה. את המחצית השנייה יקבל המלגאי מהאוניברסיטה המארחת כסכום תואם (real matching).
 
נשיאי האוניברסיטאות מוזמנים להציע עד חמישה מועמדים כל אחד. חברי האקדמיה רשאים להציע מועמד אחד בכל שנתיים. על המועמד להיות אורחו של חבר האקדמיה. ועדת השיפוט של האקדמיה בוחרת את הזוכים על בסיס הצטיינות מדעית. הזוכים ישתתפו בפגישה שנתית ובאירועים חברתיים שתארגן האקדמיה.
 
למידע נוסף אנא פנו אל בת-שבע שור בכתובת batsheva@academy.ac.il.