רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הצעירה הישראלית

האקדמיה הצעירה הישראלית
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הצטרפה למגמה עולמית והקימה בנובמבר 2012 את האקדמיה הצעירה הישראלית. האקדמיה הצעירה פועלת באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית.
מטרותיה של האקדמיה הצעירה הן קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות ובין המערכת האקדמית לבין החברה, קידום מעמד המדען הצעיר בישראל, קידום יכולות מדעיות והתמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובין-לאומית.
 
את עשרים ושישה החברים הראשונים מינתה ועדה של האקדמיה הלאומית, ואת החברים הבאים בחרו חברי האקדמיה הצעירה על פי תקנון מוסכם. חברי האקדמיה הצעירה הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. בהרכב האקדמיה הצעירה יש שאיפה לאיזון דיסציפלינרי ולייצוג הולם של האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל, בכפוף לעקרון המצוינות כתנאי קובע. כהונת החברים היא לתקופה קצובה של ארבע שנים.
 
אתר האקדמיה הצעירה: young.academy.ac.il 
 
 
 
חברי וחברות האקדמיה הצעירה:
פרופ' הישאם אבו ריא, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה
פרופ' יעקב אברמסון, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע
ד"ר איריס אידלסון-שיין, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' עופר אשכנזי, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רמי אעקילאן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר חיים ביידנקופף, המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע
פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אשרף בריק, הפקולטה לכימיה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' עמית ברנשטיין, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר נטשה גורדינסקי, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה
פרופ' תמי גיגר, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר תאופיק דעאדלה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח תיכון והחוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד״ר יונית הוכברג, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' איתי הלוי, מדעי כדור הארץ, מכון ויצמן למדע
פרופ' תומר וולנסקי, בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' קרן וינשל מרגל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יוסי יובל, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר קארין כרמית יפת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ' ליעד מודריק, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' איציק מזרחי, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' נועם מזרחי, החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חיים סוכובסקי, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חגי פרץ, המחלקה לפיזיקה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' אבי צדוק, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' ליאת קוזמא, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' בינה קליסקי, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' נתן קלר, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אסיה רולס, הפקולטה לרפואה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אילון שני, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אבי שרודר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' מיכל שרון, המחלקה למדעים ביו מולקולריים, מכון ויצמן למדע