רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הצעירה הישראלית

האקדמיה הצעירה הישראלית
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הצטרפה למגמה עולמית והקימה בנובמבר 2012 את האקדמיה הצעירה הישראלית. האקדמיה הצעירה פועלת באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית.
מטרותיה של האקדמיה הצעירה הן קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות ובין המערכת האקדמית לבין החברה, קידום מעמד המדען הצעיר בישראל, קידום יכולות מדעיות והתמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובין-לאומית.
 
את עשרים ושישה החברים הראשונים מינתה ועדה של האקדמיה הלאומית, ואת החברים הבאים בחרו חברי האקדמיה הצעירה על פי תקנון מוסכם. חברי האקדמיה הצעירה הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. בהרכב האקדמיה הצעירה יש שאיפה לאיזון דיסציפלינרי ולייצוג הולם של האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל, בכפוף לעקרון המצוינות כתנאי קובע. כהונת החברים היא לתקופה קצובה של ארבע שנים.
 
אתר האקדמיה הצעירה: young.academy.ac.il 
  
חברי וחברות האקדמיה הצעירה:
פרופ' יעקב אברמסון המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע
ד"ר איריס אידלסון שיין, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' יעל אלואיל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' ענבל ארנון, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' עופר אשכנזי, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' חיים ביידנקופף, המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע
פרופ' אשרף בריק, הפקולטה לכימיה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר נעמה גבע זטורסקי, הפקולטה לרפואה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר תאופיק דעאדלה, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יונית הוכברג, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' איתי הלוי, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע
פרופ' יוסי יובל, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר קארין כרמית יפת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ' ליעד מודריק, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' איציק מזרחי, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' נועם מזרחי, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' חיים סוכובסקי, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רמי עקילאן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר לטם פרי חזן, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
פרופ' חגי פרץ, המחלקה לפיזיקה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' שחר קוטינסקי, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' בינה קליסקי, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' נתן קלר, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' עדו קמינר, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' אסיה רולס, הפקולטה לרפואה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' עודד רכבי, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אילון שני, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אבי שרודר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר רות שרץ שובל, המחלקה למדעים ביומולקולריים, מכון ויצמן למדע