האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - האקדמיה הצעירה הישראלית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הצעירה הישראלית

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ייסדה בשנת 2012 את האקדמיה הצעירה הישראלית. האקדמיה הצעירה הישראלית פועלת באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה למדעים.
מטרותיה של האקדמיה הצעירה הן חיזוק הקשר
בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות והקשר בין המערכת האקדמית לבין החברה, קידום מעמדם של המדעניות והמדענים הצעירים בישראל, פיתוח יכולות מדעיות וכן התמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובין־לאומית. 
 
באקדמיה הצעירה 30 חברים הנבחרים בכל שנה על פי תקנון מוסכם ולכהונה הקצובה לארבע שנים. חברי האקדמיה הצעירה הם חוקרות וחוקרים צעירים מצטיינים ובולטים בתחומם, הנבחרים על סמך מצוינות מחקרית והם בעלי מחויבות לפעול הן לקידום המדע בישראל והן להגברת מעורבות המערכת האקדמית בחברה הישראלית.
 
בחירת החברים נעשית מתוך שאיפה לאיזון דיסציפלינרי ולייצוג הולם של האוכלוסייה ושל הקהילה המדעית בישראל. רבים מחברי האקדמיה הצעירה לשעבר משמשים בתפקידי ניהול והנהגה בכירים בעולם האקדמי הישראלי וממשיכים לפעול בשיתוף פעולה איתה גם לאחר סיום כהונתם.
 
אתר האקדמיה הצעירה: young.academy.ac.il 
  
חברי וחברות האקדמיה הצעירה:
פרופ' יעקב אברמסון, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע
פרופ' איריס אידלסון שיין, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' יעל אלואיל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' ענבל ארנון, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' עופר אשכנזי, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ארז בן יוסף, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר נעמה גבע זטורסקי, הפקולטה לרפואה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' רג'א ג'יריס, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר תאופיק דעאדלה, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יונית הוכברג, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' איתי הלוי, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, מכון ויצמן למדע
פרופ' יוסי יובל, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מירי ימיני, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ליעד מודריק, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' איציק מזרחי, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' חיים סוכובסקי, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אהרון סיגל החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' לילך עמירב, הפקולטה לכימיה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' רמי עקילאן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' לטם פרי חזן, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
פרופ' שחר קוטינסקי, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' בינה קליסקי, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' נתן קלר, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' עדו קמינר, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' עודד רכבי, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אסף שוורץ, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' נעם שטרן גינוסר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע
פרופ' מני שלום המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' אבי שרודר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר רות שרץ שובל, המחלקה למדעים ביומולקולריים, מכון ויצמן למדע