האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - מלגות עבר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מלגות עבר

מלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית (2023-2022)

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מפעילה תוכנית מלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית. מטרת התוכנית להרחיב ולבסס את המצוינות האקדמית של התחום בישראל. המלגות מיועדות לחוקרים צעירים מצטיינים המעוניינים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באחד המוסדות המובילים בחו"ל בתחום הפיזיקה הגרעינית בשנה האקדמית 2023-2022 ושזה להם הבתר-דוקטורט הראשון בחו"ל. 

מלגות חירום לבתר-דוקטורט בעקבות מגפת הקורונה (2021-2020)

מגפת הקורונה הציבה קשיים רבים בפני המדע בכלל ובפני חוקרים צעירים בפרט. לאור מציאות זו, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה תוכנית מלגות חירום מיידית לסיוע למשתלמי בתר-דוקטורט מצטיינים ישראלים אשר מונעו מלממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשל מגפת הקורונה.

תוכנית מיוחדת לתמיכה בחוקרים רוסים המגיעים לישראל (2023-2022)

בעקבות פלישת הפדרציה הרוסית לאוקראינה, באפריל 2022 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה תוכנית מלגות חירום לחוקרים רוסים שנאלצו לברוח מהמדינה לאור התנגדותם למדיניות הממשלה הרוסית כדי לאפשר להם את ההזדמנות להמשיך במחקרם המדעי בישראל למשך שלושה חודשים. תוכנית המלגות זו הוקמה כמענה מידי, ובנוסף לתוכנית לתמיכה במדענים מאוקראינה.

תמיכת חירום בחוקרים אוקראינים (2023-2022)

כמענה מידי לפלישה של הפדרציה הרוסית לאוקראינה, באפריל 2022 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה תוכנית מלגות חירום לחוקרים אוקראינים כדי לאפשר להם את ההזדמנות להמשיך במחקרם המדעי בישראל למשך שלושה חודשים. מאמץ זה שידר סולידריות עם מקבילה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה, ועם הקהילה האקדמית באוקראינה על רקע הפלישה ההרסנית של הפדרציה הרוסית.