האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

*פעילות הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה הופסקה באופן זמני*

לרשימת חברי ועדת הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

אין אפשרות להגיש בקשות עד להודעה חדשה. להוספת כתובתך לרשימת התפוצה של הקול הקורא נא לכתוב מייל לziva@academy.ac.il
 

כינוסים

הקרן תממן כינוסים במחקר בסיסי במדעי הרוח והחברה בתחומים החשובים למדינת ישראל, שיביאו להעמקת הידע בישראל בתחומים שבחזית המדע ולהחלפת מידע ורעיונות. את הכינוסים יעבירו מדענים בכירים מישראל ומחו"ל.
 
הכינוסים לא יכוונו למלא את צרכיה של קבוצה מקצועית אחת בתוך מוסד אחד, אלא לאפשר לכל העוסקים במחקר בשטח מסוים במוסדות השונים לדון בו במשותף ולהפיק את התועלת המרבית מן הדיון. משום כך הקרן תדרוש שהוועדה המארגנת של כל כינוס תורכב מאנשי מקצוע המייצגים לפחות שניים ממוסדות המחקר העוסקים בשטח לפחות, וכי הכינוס יהיה פתוח למשתתפים מכל המוסדות האלה בישראל.
 
הכינוס צריך להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין התלמידים, החוקרים הצעירים והמדענים הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל. לשם יצירת תנאים כאלה רצוי לקיים את הכינוס מחוץ למוסדות המשתתפים. משך הכינוס יהיה 2–5 ימים. נוסף על הרצאות פתוחות לקהל יתקיימו במשך כל זמן הכינוס מפגשים ודיונים בין המרצים לבין קבוצות קטנות של תלמידים, אשר יתפנו לזמן זה מעיסוקיהם האחרים. כך יוכלו המרצים האורחים להכיר את התלמידים היכרות אישית, לעמוד על טיבם ולבנות קשרים ושיתופי פעולה.
 
התמיכה הכספית לכינוס תהיה עד 20,000 דולר ארה"ב. אין לגבות תקורה על סכום זה. 
 
 

תכנית העמיתים

הקרן תממן הזמנת מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם לישראל למספר ימים כדי שייפגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים להחלפת ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. התכנית מיועדת למדענים מתחומי מדעי הרוח והחברה בלבד.
 
המלגה תינתן עד לסכום של 5,000 דולר ארה"ב. אסור לגבות תקורה. כל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה להזמנת עמית.
 
הנחיות להגשת בקשות להזמנת עמיתים 
 

מענקי השתלמות 

המענקים נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה בספרייה, בארכיב, במעבדה או במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל למשך חודש עד חודשיים בתחום מדעי הרוח והחברה.
 
המימון לא יהיה לשם בחירת מקום להשתלמות בתר-דוקטורט או לשם השתתפות בהשתלמות בתר-דוקטורט. אפשר להשתתף במהלך השהות בפעילות אקדמית אחרת (כינוס, סדנה או קורס) ובלבד שלא זו מטרתה הראשית של הנסיעה.
 
על החוקר לחזור למוסד האקדמי בישראל מייד עם סיום תקופת ההשתלמות.
 
סך כל מענק הוא עד 5,000 דולר ארה"ב, המיועדים לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה.
 
המענקים מוענקים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר דוקטור עד 10 שנים מקבלת התואר. עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.
 
את הבקשות למענקים יגישו המועמדים עד חודשיים לפני תחילת ההשתלמות
 
בהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד, איכות הבקשה ואיכות המוסד המארח.
 
 

 
לפרטים נוספים - גב' סימה דניאל, sima@academy.ac.il