האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - ההוצאה לאור - קטלוג פרסומים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

על ההוצאה לאור

חוק האקדמיה מונה עם מטרות האקדמיה ותפקידיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע". לשם כך פועלת באקדמיה בקביעות ועדת פרסומים, וההוצאה לאור עובדת על פי החלטותיה. בפרסומי האקדמיה פירות של מפעלי מחקר שהיא יזמה, אשר נועדו לשמש תשתית לפעילות מדעית, וכן קובצי מאמרים בעקבות פעילויות באקדמיה כגון ימי עיון, סדנאות ופורום הצעירים. כמו כן יוצאים לאור חיבורים שהוצעו לאקדמיה ונמצאו מתאימים למדיניות הפרסום שלה. רוב הפרסומים בעברית הם בתחומי מדעי הרוח ויש להם זיקה אל מדעי היהדות; הפרסומים באנגלית ובשפות אחרות מקיפים את כל תחומי הדעת במדעי הרוח והחברה ובמדעי הטבע. עוד

הודעות ההוצאה לאור