האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - הנחיות להגשת חיבורים לפרסום
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הנחיות להגשת חיבורים לפרסום

ההוצאה לאור של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מפרסמת הן מונוגרפיות וחיבורים מחקריים שהוצעו לה, בכל תחומי הדעת, ושוועדת הפרסומים מצאה אותם מתאימים למדיניות הפרסום שלה ועומדים ברמה המדעית הנאותה, והן קובצי מאמרים וחוברות הרצאות בעקבות פעילות האקדמיה.
 
להצעת חיבור לפרסום יש לשלוח את החיבור בדוא"ל בתוספת מכתב הסבר אל טלי אמיר, מנהלת ההוצאה לאור: tali@academy.ac.il
 
הפנייה תועבר אל ועדת הפרסומים, והוועדה תבחן את החומר בעצמה או תשלח אותו לקוראים-מעריכים מומחים בתחומם, על פי שיקול דעתה. ייתכן שהוועדה תדרוש שייערכו בחיבור תיקונים.
 
עם אישור ועדת הפרסומים תתחיל מחלקת ההוצאה לאור לטפל בחומר.
 
האקדמיה תחתים את הכותבים על הסכם הוצאה לאור. בין השאר הכותבים יתבקשו להעביר לאקדמיה את זכויות היוצרים על הפרסום ולהתחייב שאין בחיבורם משום הפרת זכויות יוצרים של אחרים. אם נדרשות הרשאות שימוש בחומרים ממקורות חיצוניים, הכותבים יתבקשו להשיג את ההרשאות מראש ולמסור אותן לאקדמיה עם הגשת חיבורם להוצאה לאור.
 
ההוצאה לאור תערוך את החיבור עריכה לשונית ותתקין אותו על פי הכללים הנהוגים אצלה. כיוון שהאקדמיה מפרסמת חיבורים בכל תחומי הדעת, אפשר להתאים את כללי ההתקנה למקובלות בתחום הספציפי של הספר, מתוך תיאום עם ההוצאה לאור.