רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע

בתיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת תש"ע (2010) נקבע שעל האקדמיה להגיש לממשלה ולכנסת בכל שלוש שנים דוח ובו סקירה על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה לעולם.
הדוחות התלת-שנתיים שהאקדמיה מכינה סוקרים את מצב המדע והמחקר הבסיסי במדינה ומצביעים על הישגים, על פערים ועל אתגרים. הדוחות כוללים גם המלצות לטיפול בפערים ולעמידה באתגרים לצורך ביסוסם וקידומם של המדע והמחקר בישראל. לאחר פרסום כל אחד מהדוחות האקדמיה ממנה ועדה למעקב אחר יישום ההמלצות.
 
הוועדות הממונות על הכנת דוחות מצב המדע וכן ועדות המעקב מורכבות מבכירי החוקרים בישראל ממגוון תחומי המדע, ומרביתם חברי האקדמיה או חברי ובוגרי האקדמיה הצעירה הישראלית. במסגרת פעולתן הוועדות עומדות בקשר עם כל הגופים המרכזיים בישראל העוסקים בנושא.
 
דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022 
על הכנת הדוח שוקדת ועדה שמינתה נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' נילי כהן בפברואר 2021. יו"ר הוועדה הוא פרופ' רשף טנא, וחבריה הם פרופ' ליאת איילון, פרופ' ישראל ברטל, פרופ' דניאל זייפמן, פרופ' מיכל פלדמן, פרופ' אלי קשת ופרופ' שמעון אולמן (חבר אקס-אופיציו כיו"ר פורום תל"מ).
 
במסגרת עבודתה נפגשת ועדת דוח מצב המדע עם בעלי תפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה והמדע בישראל. כמו כן פועלות תחתה שש תת-ועדות הממונות על גיבוש מסקנות בנושאים ממוקדים:
 
  • תת-הוועדה למדעי הרוח: פרופ' ישראל ברטל (יו"ר), פרופ' מיכל בירן, פרופ' יוסי בן-ארצי, פרופ' יונתן בן-דב ופרופ' גונן שרון.
  • תת-הוועדה למדעי החברה: פרופ' ליאת איילון (יו"ר), פרופ' איל בנבנישתי, פרופ' תמר הרמן, פרופ' ישי יפה ופרופ' נח לוין-אפשטיין.
  • תת-הוועדה למדעי החיים והרפואה: פרופ' אלי קשת (יו"ר), פרופ' ינון בן-נריה ופרופ' מאיה שולדינר.
  • תת-הוועדה למדעים המדויקים: פרופ' מיכל פלדמן (יו"ר), פרופ' נעם ניסן, פרופ' יעקב קליין ופרופ' מוטי שגב.
  • תת-הוועדה לבין-לאומיות: פרופ' דניאל זייפמן (יו"ר), פרופ' ישראל ברטל, פרופ' מרים פאוסט, פרופ' מיכל פלדמן ופרופ' מוטי שגב.
  • תת-הוועדה לתשתיות מחקר: פרופ' רשף טנא (יו"ר), פרופ' ישראל ברטל, פרופ' בני גייגר ופרופ' משה דויטש.
ניתן ליצור קשר עם הוועדה באמצעות ד"ר ירדן ניב, מנהל פעילות דוח מצב המדע באקדמיה, בכתובת yarden@academy.ac.il
או בטלפון 02-567-6201.
 
דוחות קודמים: 
..........................................................................................................................

 


.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................................... 
 
כריכת דוח מצב המדע 2013