האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - נציגות בגופים חיצוניים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נציגות בגופים חיצוניים

מכוח תפקידה המרכזי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים במערכת האקדמית הישראלית, היא מיוצגת באמצעות חבריה, הנהלתה או נציבים מטעמה בשורה של גופים ומוסדות בישראל.
נציגי האקדמיה בגופים ובמוסדות – תשפ"ג
(לפי סדר האל"ף-בי"ת)
 
הוועדה לבחירת זוכי מלגות פולונסקי

המועצה של מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

הקרן הדו-לאומית למדע ארצות -הברית -ישראל
 
מועצת הספרייה הלאומית

מועצת הקרן הלאומית למדע
 
מועצת פרסי הארווי
 
פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)
 
פרס דן דוד (אוניברסיטת תל-אביב)
 
קרן יוספה וליאוניד אולשוונג (האפוטרופוס הכללי)
 
קרן ע"ש ד"ר מינה שפירמן וד"ר אוטו שפירמן ז"ל
 
הוועדה המדעית של המרכז למורשת יהדות אתיופיה
פרופ' חגי ארליך, פרופ' גליה צבר
 
קורטוריון הטכניון