רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מועצות קודמות

נשיאי האקדמיה

2015-            פרופסור נילי כהן 
2015-2010    פרופסור רות ארנון
2010-2004    פרופסור מנחם יערי

סגני נשיא

2015-             פרופסור דוד הראל 
2015-2010     פרופסור ב"ז קדר
2010-2004     פרופסור רות ארנון

יושבי ראש החטיבה למדעי הרוח

2013-              פרופסור יוסף קפלן
2013-2007      פרופסור יוחנן פרידמן
2007-2001      פרופסור ב''ז קדר

יושבי ראש החטיבה למדעי הטבע

2013-            פרופסור איתמר וילנר
2013-2007    פרופסור רפאל משולם
2007-2004    פרופסור אלכסנדר לויצקי

המנהלים הכלליים

2017-            גב' גליה פינצי
2016-1987     ד"ר מאיר צדוק
1986-1980     ד"ר שמעון אמיר