המוח: מסינפסות, מעגלים ומערכות אל הקליניקה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

המוח: מסינפסות, מעגלים ומערכות אל הקליניקה

כינוס משותף לאקדמיה הגרמנית ולאקדמיה הישראלית
מועד האירוע: כ"ז-כ"ט במרחשוון תשע"ז, 30-28 בנובמבר 2016
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: