הרצאת אורח: פרופ' אוטמר אטה על The Case of Hans Robert Jauss
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח: פרופ' אוטמר אטה על The Case of Hans Robert Jauss

מועד האירוע: כ"ה בשבט תשע"ז, 21 בפברואר 2017, בשעה 18:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: