כינוס בנושא "היהדות ומקורות הנצרות" לציון 100 שנים להולדתו של פרופסור דוד פלוסר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס בנושא "היהדות ומקורות הנצרות" לציון 100 שנים להולדתו של פרופסור דוד פלוסר

מועד האירוע: י"ח-י"ט בכסלו תשע"ח, 6-7 בדצמבר 2017, בשעה 16:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
שנים-עשר חוקרים צעירים ובכירים, מהארץ ומחו"ל, השתתפו בכינוס שיוחד לליבת נושאי המחקר שעליהם כתב דוד פלוסר מאמרים רבים עשרות שנים. מטרת הכינוס הייתה להבליט מחד גיסא את העובדה שחקר הנצרות הקדומה ויסודותיה ביהדות מקובל היום בישראל ומאידך גיסא את השפעתו הבין-לאומית של המחקר פורץ הדרך של פרופסור פלוסר ז"ל בנושא היהדות בתקופת הבית השני בכלל ומגילות מדבר יהודה בפרט. ההרצאות היו בעברית ובאנגלית. נרשמה נוכחות גבוהה בהרצאות ובדיונים בשני ימי הכינוס.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: