"בשערי האקדמיה" - מפגש שישי | גבולות הנורמליות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

"בשערי האקדמיה" - מפגש שישי | גבולות הנורמליות

סדרת מפגשים בחסות האקדמיה בנושא גבולות. המפגש השישי: פרופ' יורם בילו, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' יואב בנימיני, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר ערן רולניק, אוניברסיטת תל אביב, החברה הפסיכואנליטית בישראל, יושב ראש ובן שיח: פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע | עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל ופרופ' נילי כהן
מועד האירוע: יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ט, 5 ביוני 2019, בשעות 20:30-19:00
מקום האירוע: בבית האקדמיה, כיכר אלברט אינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
 
 
בהשתתפות: