מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל | הצגת דוח האקדמיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל | הצגת דוח האקדמיה

כינוס מקוון
מועד האירוע:
יום שני, כ"א באייר תשפ"א, 3 במאי 2021, בשעה 14:00
מקום האירוע: הכינוס יתקיים באופן מקוון בזום וכן יועבר בשידור חי בעמוד זה
דוח מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל, שפורסם בשנת 2020, עורר עניין אקדמי, יצר הדים בתקשורת והוליד תגובות של חוקרים ומוסדות, והתגובות פורסמו באתר האקדמיה. הכינוס שנערך בעקבות הדוח והתגובות, בהובלתו של יו"ר ועדת הדוח חבר האקדמיה פרופ' ישראל ברטל, יוחד לבירור הנסיבות המחקריות, הפוליטיות והציבוריות שבהן נוצר הדוח, לביקורת ולתגובות על שיטת הדוח, המידע הכלול בו, ממצאיו והמלצותיו. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: