כינוס מקוון בנושא "בחינת איזונים בשעת משבר לאומי"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס מקוון בנושא "בחינת איזונים בשעת משבר לאומי"

מועד האירוע: יום שלישי י"ט בתמוז תשפ"א, 29 ביוני 2021, בשעה 15:00
מקום האירוע: הכינוס יועבר בזום ובינר וכן בשידור חי בעמוד זה
 
האקדמיה קיימה כינוס בעקבות פרסום הדוח "בחינת איזונים בשעת משבר לאומי". בכינוס הגיבו מומחים מתחומים שונים מהמוסדות האקדמיים ומהשירות הציבורי על ההצעות השונות שהועלו בדוח. הדיון נסב על ארבע הסוגיות המרכזיות: המתח שבין ערך החיים לבין הפעילות הכלכלית בשעת חירום, חירום ואמון, הבדלים תרבותיים ופערים כלכליים בשעת חירום וחירום וזכויות הפרט.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: