The Legacy of Shmuel Noah Eisenstadt: Commemorating the One Hundredth Anniversary of His Birth
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

The Legacy of Shmuel Noah Eisenstadt: Commemorating the One Hundredth Anniversary of His Birth

שפת האירוע: אנגלית
מועד האירוע: יום רביעי ל׳ בניסן תשפ״ד, 8 במאי 2024 בשעות 17:00-09:00 
מקום האירוע: בבית האקדמיה, רחוב ז׳בוטינסקי 43 , ירושלים וכן בשידור חי בעמוד זה
כנס בין-לאומי על מורשתו של חבר האקדמיה פרופ' שמואל נח אייזנשטדט ז"ל לציון 100 שנים להולדתו התקיים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ב-8 במאי 2024. אייזנשטדט, סוציולוג בעל שם עולמי, השאיר תרומות אקדמיות יוצאות דופן למחקר הסוציולוגי ולתחומים אחרים במדעי החברה. הוא עזר לנו להבין את הטבע, את היווצרותן והתפתחותן של חברות ותרבויות, את המגוון במודרנה ואת המשחק שבין תרבות של חברה למאפייני המבנה שלה.
 
בהרצאת הפתיחה סקר פרופ' ביורן ויטרוק את עבודתו ותרומותיו של אייזנשטדט; פרופ' לארי דיימונד דיבר על 17 השנים האחרונות, שבהן הדמוקרטיה בעולם בנסיגה הולכת ומעמיקה; פרופ' לואיס רוניגר דיבר על העלייה ההרסנית של הפופוליזם; פרופ' אדם סליגמן ופרופ' יעקב ידגר דיברו על התקיימותה של המסורת בימינו החילוניים, שבהם השייכות תופסת מקום שווה לזה של זכויות אדם; פרופ' יעקב פלד הביע פסימיות בנוגע לסיום הקונלפיקט הישראלי–פלסטיני עקב היעלמות הקו הירוק וההידרדרות המתמשכת של ישראל; לעומתו פרופ' משה הלינגר התעקש שישראל יכולה להיות יותר יהודית ויותר דמוקרטית בו-זמנית אם תאמץ את הערכים היהודיים האוניברסליים. אלה הם חלק מעיקרי הכנס, שהסתיים בהרצאתו המרגשת של בנו של אייזנשטדט, מיכאל אייזנשטדט.
       
 
בהשתתפות: