רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' מיכאל זהרי

האוניברסיטה העברית בירושלים
בוטניקה

פרופ' ירון זילברברג

מכון ויצמן למדע
פיזיקה

פרופ' משה זכאי

הטכניון
הנדסת חשמל

פרופ' ליאו זקס

מכון ויצמן למדע
ביולוגיה