רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שלמה פינס

האוניברסיטה העברית בירושלים
פילוסופיה

פרופ' יהודה ליאו פיקרד

האוניברסיטה העברית בירושלים
גאולוגיה

פרופ' מיכאל פלדמן

מכון ויצמן למדע
ביולוגיה של התא

פרופ' דוד פלוסר

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע הדתות

פרופ' עזרא פליישר

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות עברית

פרופ' אמיר פנואלי

מכון ויצמן למדע
מתמטיקה שימושית

פרופ' חיים לייב פקריס

מכון ויצמן למדע
מתמטיקה שימושית

פרופ' יהושע פראוור

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה
< 10 11 12 13 14 15 >