רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יהושע פראוור

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה

פרופ' אברהם הלוי פרנקל

האוניברסיטה העברית בירושלים
מתמטיקה

פרופ' ברנהרד צונדק

האוניברסיטה העברית בירושלים
אובסטטריקה, גינקולוגיה

פרופ' הרמן צונדק

האוניברסיטה העברית בירושלים
רפואה

פרופ' יורם צפריר

האוניברסיטה העברית בירושלים
ארכאולוגיה

פרופ' יחזקאל קויפמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
מקרא

פרופ' מיכאל קונפינו

אוניברסיטת תל-אביב
היסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה

פרופ' מאיר יעקב קיסטר

האוניברסיטה העברית בירושלים
שפה וספרות ערבית
< 10 11 12 13 14 15 >