פרופ' דן שכטמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דן שכטמן

פרופ' דן שכטמן

שנת הבחירה: תשנ"ו 1996
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
התחום המדעי: הנדסת חומרים