רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' בנימין זאב קדר

פרופ' בנימין זאב קדר

שנת הבחירה: תשנ''ח 1998
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' קדר במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' נילי כהן ופרופ' יוסף קפלן)