פרופ' יקיר אהרונוב
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יקיר  אהרונוב

פרופ' יקיר אהרונוב

שנת הבחירה: תש''ן 1990
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: פיזיקה

קישורים נוספים: