פרופ' עמירם גרינולד
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עמירם גרינולד

פרופ' עמירם גרינולד

שנת הבחירה: תשנ''ח 1998
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: נוירוביולוגיה
תאריך הפטירה: י"א במרחשוון תשפ"ב, 17 באוקטובר 2021

קישורים נוספים: